Licencie

Sme spoločnosť, ktorá svoje povinnosti plní. Na základe legislatívnych podmienok a ustanovení nám Krajské riaditeľstvo Policajného zboru vydalo licenciu na prevádzkovanie technickej služby.

Na základe licencie môžeme prevádzkovať technické služby ako projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte.

Výkon našej činnosti bol starostlivo posúdený a zhodnotený ako spĺňajúci legislatívne podmienky. V súvislosti s vydaním licencie neboli zistené žiadne súvislosti, ktoré by bránili záujmom vnútorného poriadku a bezpečnosti pri prevádzkovaní technickej služby.


SEWA a.s., člen skupiny ERP (European Recycling Platform), nám udelil potvrdenie, že si plníme recyklačné povinnosti týkajúce odpadov a obalov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

 
Chcete zabezpečiť (zaškrtnite)
Dom Byt Firmu Iné
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakt na nás
Infolinka 0940 606 022
Optimal Care s.r.o.
Haanova 14/A, 851 04 Bratislava
info@optimal-care.sk