Prídavné detektory

náramok SOS
PIR detektor siréna

Dymový a plynový detektor

Detektory, ktoré sú špecifické svojou jednoduchosťou a účinnosťou. Počas inštalácie sú detektory pripevnené na odborne určené miesto, a to na stene alebo strope. Všetky detektory sú napojené na hlasnú sirénu alarmu, ktorá má až 110 dB. Súčasťou každého detektoru je analýza prostredia vykonávaná zabudovanými mikroprocesormi, ktoré zabraňujú vyvolávaniu falošných poplachov.

Ionizačný dymový hlásič

Detekčná jednotka monitoruje vzduch. Keď sa dym dostane do snímacej komory, dôjde k spusteniu alarmu. Tento fakt poskytne viac času na únik predtým než sa požiar rozšíri. Táto jednotka môže poskytnúť skoré varovanie rozvíjajúcich sa požiarov ak je inštalovaná, udržiavaná a umiestnená na mieste, kde môže byť zasiahnutá. Ionizačná technológia snímania je všeobecne citlivejšia ako fotoelektrická technológia pri detekcii väčších častíc, ktoré sú produkované vo veľkom množstve pri požiaroch tlejúcich aj celé hodiny kým vzplanú do plameňa. Zdrojom týchto požiarov sú častokrát aj cigarety.

Je vhodný pre takmer každý typ miestnosti, ako napríklad izby, kuchyne, garáže alebo pivnice. Dobre umiestnený detektor je schopný pokryť 10-20 metrov štvorcových obytnej plochy. Senzor detektoru je napájaný prostredníctvom 9V batérie. V prípade blížiaceho sa vybitia batérie, senzor upozorní pípaním.

Plynový detektor

Detektor je vhodný pri úniku horľavých plynov. Efektívne reaguje na výskyt horľavých plynov ako zemný plyn, propán, bután a uhoľný plyn. Pri aktivácii vyhlási požiarny poplach - pričom signalizuje nebezpečenstvo akusticky pomocou sirény.

SOS tlačidlo

Je malé bezdrôtové a núdzové zaradenie, ktoré sa dá veľmi ľahko spárovať s centrálnym panelom. Je prispôsobené na nosenie bez obmedzenia a určené pre jednoduché vyvolanie poplachu v prípade núdze. Po stlačení tlačidla je aktivovaný alarm, čím sú následne telefonicky kontaktované všetky dopredu zadané telefónne čísla.

 
Chcete zabezpečiť (zaškrtnite)
Dom Byt Firmu Iné
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakt na nás
Infolinka 0940 606 022
Optimal Care s.r.o.
Haanova 14/A, 851 04 Bratislava
info@optimal-care.sk